‘Kamuda tasarruf tedbirleri’ kanun teklifi TBMM’ye sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne AK Parti tarafından sunulan yeni kanun teklifi, kamu sektöründe mali disiplin ve tasarruf önlemlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddeleri de içeren bu teklif, ekonomik istikrarı sürdürmek ve kamu kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla 32 maddeden oluşan bir dizi düzenlemeyi içeriyor. Kamu kurumlarının bütçe disiplinine uyumunu artırmak ve ekonomik verimliliği teşvik etmek üzere hazırlanan bu teklifin, meclis gündemine alınması bekleniyor.

SATIŞLARDA YETKİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında belirlenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait taşıt ve iş makinelerinin satış işlemlerini yürütecek. Elde edilen gelirler, genel bütçeye ya da ilgili devlet kurumlarına aktarılacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimler sonucu, tasarruf tedbirlerini ihlal eden kurumlar hakkında disiplin cezaları uygulanacak ve bu durumlar Cumhurbaşkanlığı’na rapor edilecek.

HUZUR HAKKINA ÜST SINIR

Türkiye’de yerel yönetimlerde görev yapan kamu görevlilerinin maaş düzenlemelerine ilişkin yeni bir düzenleme gündemde. Belediye başkanlarından meclis üyelerine kadar tüm statülerdeki görevliler, artık yalnızca bir görev için ücret alacaklar ve bu ödemelere bir üst limit getirilecek. Bu adım, görev başında olanların aldıkları huzur hakkı, maaş ve ikramiyeler gibi ödemelerin daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, bu düzenleme ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve mali disiplinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

BOTAŞ DÜZENLEMESİ

Kanun teklifinde, Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla iki maddelik düzenleme de yapıldı. Kanun teklifinin 6. Maddesinde BOTAŞ’ın doğal gaz alımları Kamu İhale Kanununun istisnaları arasına alındı. Bu yönde yapılan daha önceki düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Kanun teklifinin 7. Maddesi ile de Anayasa Mahkemesi kararının doğalgaz tedarikinin özelliklerine dayalı olarak kendine özgü bir ihale ya da alım modeliyle düzenlenebilir olmasına yönelik hükmüne istinaden, Cumhurbaşkanı’na bu yönde düzenleme yapma yetkisi tanındı.

TÜRK-JAPON ÜNİVERSİTESİNE HAZİNEDEN ÖDEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin Japonya’dan alınacak krediler için devlet garantisi sağlama yetkisine kavuşacak. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımcılarla imzaladığı yatırım teşvik sözleşmeleri, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle damga vergisi muafiyeti kazanacak. Bu değişiklik, yatırım teşvik belgeleri kapsamında uygulanan mevcut muafiyetlere paralel bir istisna oluşturacak.

BAKANLIKLARIN KAYNAK TRANSFERLERİ HAKEDİŞE GÖRE YAPILACAK

Teklifle, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının, il özel idareleri aracılığıyla yapacağı yatırımlarına ilişkin kaynak transferleri, avans ödemeleri hariç ilgili işe ait hakediş raporlarına istinaden yapılacak.

GENEL AYDINLATMA GİDERLERİNDE KESİNTİ ORANLARINDA ARTTIRMA

Türkiye’de yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden yapılan kesintilerde önemli bir değişiklik gerçekleştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre, büyükşehir belediyeleri için 2014’ten beri uygulanan yüzde 20’lik kesinti oranı yüzde 30’a çıkarılırken, diğer belediyelerde ve mücavir alanlarda yüzde 10 olan oran yüzde 15’e yükseltiliyor.

Ayrıca, büyükşehir sınırları dışındaki il özel idarelerinde de yüzde 20 olarak uygulanan kesinti oranı yüzde 30’a çıkartılıyor. Bu yeni oranlarla ilgili düzenleme, 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek ve yerel yönetimlerin finansman yapısında önemli değişikliklere yol açacak.

DEPREM BÖLGESİNDE BELEDİYE BÜTÇELERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

5779 sayılı Kanun kapsamında, deprem nedeniyle nüfusu azalan belediyelerin mali kaynaklarının korunması amacıyla yeni bir düzenleme önerisi gündeme geldi. Teklif, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere aktarılacak payların hesaplanmasında, deprem öncesi nüfus verilerinin esas alınmasını öngörüyor. Bu sayede, afet sonrası nüfus kaybı yaşayan yerel yönetimlerin ekonomik istikrarının sürdürülmesi hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x